We geven graag antwoord!

We geven graag antwoord!

Er zijn nogal wat verschillende aspecten die spelen rondom een bouwproject, zeker als het zo’n monumentaal pand als het Ooglijdersgasthuis betreft. En helemaal als het zo’n beeldbepalend object is in een mooie, drukbewoonde stadswijk. Op de eerste informatiebijeenkomst zijn een aantal vragen mondeling behandeld, maar door de opkomst was het uiteraard niet mogelijk alle vragen te beantwoorden. Daarom waren er in ruime mate vragenformulieren beschikbaar die hebben geresulteerd in 33 verschillende vragenformulieren. Soms met één vraag, soms met meerdere.

Op dit moment wordt er gewerkt om al deze vragen uit te werken en te voorzien van antwoorden. Maar zoals op de avond ook al aangegeven: er is uiteraard ook ruimte om nu, hierna of in de komende periode vragen te stellen. We zullen die allemaal beantwoorden en toevoegen aan de lijsten.

Gezien de start van de procedures waar we ons nu in bevinden kan het zijn dat we op een aantal vragen nog slechts indicatief, voorlopig of helemaal niet kunnen antwoorden. Maar ook dat is voor nu een antwoord!

Vragen kunt u stellen via ons emailadres: info@ooglijdersgasthuis.nl.

Hier vindt u het uitgereikte vragenformulier op 17 november: Mag ik wat vragen.