We gaan strippen… op zoek naar details.

We gaan strippen… op zoek naar details.

Op 17 november is door velen gezien dat het Ooglijdersgasthuis van binnen nogal wat niet-monumentale toevoegingen kent. En dan zeggen we niets teveel. Voordat we echte plannen kunnen maken zullen we die toevoegingen voorzichtig doch resoluut verwijderen. Als we daar mee klaar zijn kunnen we vaststellen wat de monumentale zaken zijn aan de binnenzijde die we een plek mogen geven in de appartementen.

Overlast
Hoewel we het gebouw vanuit de binnenplaats benaderen, en daar ook de aan- en afvoer van materialen geschiedt, is de overlast aan de buitenzijde beperkt. Geluidsoverlast voor omwonenden kunnen we niet helemaal voorkomen, maar naar verwachting zal dat meevallen: de werkzaamheden gebeuren aan de binnenzijde van het pand, en zeer zorgvuldig om het monument niet onnodig te beschadigen.

Planning & tijden
Op maandag 23 november starten we met deze werkzaamheden. Eind januari 2016 zullen de werkzaamheden afgerond zijn. De afvoer van bouwmateriaal gaat via containers over de weg, helaas krijgen we van ProRail geen toestemming om het spoor te gebruiken. De vrachtwagens zullen niet tijdens de spits rijden, maar in twee tijdvakken.
7.00 – 7.30 uur
10.00 – 14.00 uur

Direct contact
Mocht er iets zijn waar wij niet aan gedacht hebben, dan kunt u ons altijd mailen op info@ooglijdersgasthuis.nl. Bij spoedeisende zaken is er ook een telefoonnummer van de sloper/aannemer: 030-2641555