Parkeren rond het Ooglijdersgasthuis

Tijdens de informatieavond en op de formulieren zijnvele vragen gesteld over het parkeren. En dat is natuurlijk terecht. Daarbij zijn de door de gemeente opgegeven randvoorwaarden (regelgeving, startnotitie en uiteindelijk bouwenvelop) leidend en bindend. Volgens de Nota Parkeren van de Gemeente Utrecht is er reeds voldoende parkeerruimte en is het niet noodzakelijk nieuwe plekken te realiseren op eigen terrein. Desondanks is de initiatiefnemer voornemens parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Velen van u hebben ook opgemerkt dat het parkeren van fietsen in de F.C. Dondersstraat lastig is, en dat een wijkfietsenstalling een mooie oplossing zou zijn. Uiteraard wordt onderzocht of we aan deze wens een invulling kunnen geven.