Het Ooglijdersgasthuis verwelkomt nieuwe bewoners.

Ooglijders exterieur 1200x628_1
1080 donders wat mooi _6
headers_1080x5002
Ooglijders exterieur 1200x628_1
headers_1080x500
headers_1080x5006
headers_1080x5005

In 2021 zullen alle appartementen en woningen aan hun nieuwe bewoners worden opgeleverd. Naar verwachting zullen in het tweede kwartaal de sleutels worden overhandigd. In het oude hoofdgebouw zijn nog een paar appartementen beschikbaar, deze zullen opnieuw te koop worden aangeboden als de bouw (bijna) is afgerond. Op deze site vindt u de informatie over deze woningen. Mocht u geïnformeerd willen worden als de appartementen weer in verkoop gaan dan kunt u contact opnemen met onze makelaars Paul Dijkstra Makelaars 030 – 289 55 30, ooglijdersgasthuis@leefengeniet.nl en Muus & IJzerman Makelaardij
030 – 234 00 08, ooglijdersgasthuis@muus-ijzerman.nl

Het plan op hoofdlijnen

Het plan op hoofdlijnen

Het Ooglijdersgasthuis bevat vier bouwdelen, per bouwdeel is het plan als volgt, de woningaantallen zijn voorlopig nog indicaties. 1. Het oorspronkelijke gebouw (1895) Binnen de mogelijkheden worden hier circa 30/35 appartementen gerealiseerd, met buitenruimtes gericht op het binnengebied. 2. De aanbouw Bleyenburgstraat (1939-1940) Binnen de mogelijkheden worden hier circa 10/15 appartementen gerealiseerd, met buitenruimtes gericht op het binnengebied. 3. De polikliniek (1967) De verbinding tussen het klassieke gebouw en de polikliniek wordt verwijderd. De solitaire polikliniek gaat ongeveer 5 ...[Read More]

Overleg met buurtgenoten

Overleg met buurtgenoten

Natuurlijk is het Team Ooglijdersgasthuis zich terdege bewust van de plek van het pand in uw buurt, en in uw hart. En daarom willen we u, als buurtgenoten, ook zo goed mogelijk betrekken bij de transformatie. De startnotitie die door B en W is vastgesteld vraagt ons hierbij, vanwege de nieuwbouw, om uit te gaan van “Informeren en raadplegen”. Dit is niveau 2 van de gemeentelijke Participatieladder. Hierbij is het Team Ooglijdersgasthuis verantwoordelijk voor de uitvoering, en is de gemeente als adviseur nauw betrokken. Informeren 1. Direct na de vaststelling van het startdocument is de buurt h ...[Read More]

Op korte termijn: demontagewerkzaamheden

De bezoekers op de informatieavond hebben het kunnen zien: er zijn in de bouwdelen vele zaken toegevoegd en afgetimmerd die het mooie pand niet bepaald sieren. De komende tijd worden deze verwijderd, om zo ook de exacte staat van de monumentale binnenzijde op waarde te kunnen schatten. Uiteraard moet dit zeer zorgvuldig gebeuren: niet alleen moeten de details worden gespaard, maar ook moet eventueel aangetroff en asbest zorgvuldig worden verwijderd. Duur van de werkzaamheden? Gezien de zorgvuldigheid zal dit 6-8 weken in beslag nemen. De start is eind november. Overlast van de werkzaamheden? D ...[Read More]

Leegstand

Leegstand

Op dit moment wordt het pand bewaakt en is er een aantal antikraakbewoners en -gebruikers. Gedurende de komende periode zal dit zo blijven, maar uiteindelijk zullen hier ook veranderingen in plaatsvinden. We zullen met direct omwonenden (maximaal honderd) een whatsapp-groep opstarten waarin we direct met elkaar kunnen communiceren bij acute situaties: vernielingen, inbraken en andere overlast. Rondom het pand zullen we ook bordjes plaatsen met de tekst:

De startnotitie is beschikbaar

Op 3 november j.l. heeft het college van B&W de startnotitie vastgesteld, op basis waarvan het proces van de transformatie gestart kan worden. Dit document is nu ook digitaal beschikbaar, en kunt u hier downloaden. Startdocument FC Donderstraat 65

We gaan strippen… op zoek naar details.

We gaan strippen… op zoek naar details.

Op 17 november is door velen gezien dat het Ooglijdersgasthuis van binnen nogal wat niet-monumentale toevoegingen kent. En dan zeggen we niets teveel. Voordat we echte plannen kunnen maken zullen we die toevoegingen voorzichtig doch resoluut verwijderen. Als we daar mee klaar zijn kunnen we vaststellen wat de monumentale zaken zijn aan de binnenzijde die we een plek mogen geven in de appartementen. Overlast Hoewel we het gebouw vanuit de binnenplaats benaderen, en daar ook de aan- en afvoer van materialen geschiedt, is de overlast aan de buitenzijde beperkt. Geluidsoverlast voor omwonenden kun ...[Read More]

We geven graag antwoord!

We geven graag antwoord!

Er zijn nogal wat verschillende aspecten die spelen rondom een bouwproject, zeker als het zo’n monumentaal pand als het Ooglijdersgasthuis betreft. En helemaal als het zo’n beeldbepalend object is in een mooie, drukbewoonde stadswijk. Op de eerste informatiebijeenkomst zijn een aantal vragen mondeling behandeld, maar door de opkomst was het uiteraard niet mogelijk alle vragen te beantwoorden. Daarom waren er in ruime mate vragenformulieren beschikbaar die hebben geresulteerd in 33 verschillende vragenformulieren. Soms met één vraag, soms met meerdere. Op dit moment wordt er gewerkt ...[Read More]

De informatie van 17 november

De informatie van 17 november

Op 17 november is er aan de hand van een powerpoint de transformatie naar een woonbestemming toegelicht. Hier vindt u de link: 1117 presentatie def De (op papier) gestelde vragen worden op dit moment uitgewerkt en worden binnenkort ook op de site gepubliceerd. Daarnaast zal het startdocument van de gemeente, zodra beschikbaar, ook via deze site worden gedistribueerd.

Een kort verslag van 17 november

  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november

Dinsdag 17 november heeft Team Ooglijdersgasthuis kennis gemaakt met Utrecht en andersom. In deze eerste bijeenkomst is de start van de transformatie gemarkeerd: het Ooglijdersgasthuis krijgt een woonbestemming. In vier verschillende bouwdelen worden klassieke appartementen, moderne appartementen en stadswoningen gerealiseerd. Velen waren zeer geïnteresseerd in het verhaal en de procedures. Ook de rondleidingen waren in trek. Ruim 200 mensen waren aanwezig en zijn door leden van Team Ooglijdersgasthuis rondgeleid in het prachtige pand.

Het Ooglijdersgasthuis: wat een interesse!

Het Ooglijdersgasthuis: wat een interesse!

Dinsdag 17 november om 19.30 is onze informatieavond over de nieuwe toekomst van het Ooglijdersgasthuis. Vanwege de grote aanloop (>200 man) is besloten de deuren aan de Bleyenburgstraat al om 18.45 te openen.   De rondleidingen zullen in groepen van 20 personen gebeuren, dus wellicht moet u, onder het genot van een pepernoot en een kop koffie, even wachten. Alvast ter info: de liften zijn niet meer gecertificeerd, dus kunnen helaas niet meer worden gebruikt.   Veel aanmelders hebben zich ook gemeld voor interesse in de woningen zelf. Zover is het echter nog (lang) niet. De planne ...[Read More]