Wonen in het Ooglijdersgasthuis, nu is het moment!

Ooglijders exterieur 1200x628_1
1080 donders wat mooi _6
headers_1080x5002
Ooglijders exterieur 1200x628_1
headers_1080x500
headers_1080x5006
headers_1080x5005

Het Ooglijdersgasthuis is klaar voor een nieuwe toekomst. De verkoop van de woningen in dit bijzondere project verloopt voorspoedig. Op deze site is uiteraard alle informatie beschikbaar over de woningen, en de beschikbaarheid. Daarnaast verwijzen wij u graag naar onze makelaars Paul Dijkstra Makelaars 030 – 289 55 30, ooglijdersgasthuis@leefengeniet.nl en Muus & IJzerman Makelaardij 030 – 234 00 08, ooglijdersgasthuis@muus-ijzerman.nl)

We brengen Ooglijdersgasthuis in beeld

  • We brengen Ooglijdersgasthuis in beeld
  • We brengen Ooglijdersgasthuis in beeld
  • We brengen Ooglijdersgasthuis in beeld
  • We brengen Ooglijdersgasthuis in beeld

Onze buurtgenote Annemieke van Velsen zal het hele proces in beeld brengen. Ook in deze nieuwsbrief en op de site vindt u een aantal foto’s van haar. Ze is uiteraard ook beschikbaar voor andere fotografieopdrachten, u kunt haar vinden op miek@vanvelsenfotografie.nl

33 vragenformulieren: maar vraagt u vooral door!

33 vragenformulieren: maar vraagt u vooral door!

Tijdens de informatieavond is er een aantal (8) mondelinge vragen gesteld. Daarnaast zijn er 33 formulieren met uiteindelijk ruim 50 vragen ingeleverd. Deze worden allemaal beantwoord en op de site geplaatst. Maar dit is geen eindig proces: er is altijd ruimte voor uw vraag, en we beantwoorden deze altijd. Mailt u naar info@ooglijdersgasthuis.nl.

In gesprek met de buurt: 15 december, 20.00 uur

In gesprek met de buurt: 15 december, 20.00 uur

De direct omwonenden worden uitgenodigd om met ons in detail te praten over de plannen. Daarbij zijn we benieuwd naar opmerkingen, wensen en oplossingen. Inmiddels is de datum ook vastgelegd: 15 december 20.00 uur. Alle omwonenden krijgen op huisadres een uitnodiging. In principe worden bewoners met directe zichtlijnen uitgenodigd. Daarbij zijn de Bleyenburgstraat (geheel), de C. Evertsenstraat (geheel), A. Numankade (gedeeltelijk), F.C. Dondersstraat (gedeeltelijk), Buys Ballotstraat (gedeeltelijk) gedefinieerd.

Parkeren rond het Ooglijdersgasthuis

Tijdens de informatieavond en op de formulieren zijnvele vragen gesteld over het parkeren. En dat is natuurlijk terecht. Daarbij zijn de door de gemeente opgegeven randvoorwaarden (regelgeving, startnotitie en uiteindelijk bouwenvelop) leidend en bindend. Volgens de Nota Parkeren van de Gemeente Utrecht is er reeds voldoende parkeerruimte en is het niet noodzakelijk nieuwe plekken te realiseren op eigen terrein. Desondanks is de initiatiefnemer voornemens parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Velen van u hebben ook opgemerkt dat het parkeren van fietsen in de F.C. Dondersstraat lasti ...[Read More]

De stappen. We nemen u een beetje mee in de procedures

Om te komen tot een nieuw toekomst voor een monumentaal, beeld-, en buurtbepalend gebouw zoals het Ooglijdersgasthuis is er natuurlijk een groot aantal stappen die gezet moeten worden. Binnen gemeente Utrecht zijn deze vastgelegd in het UPP (Utrechts Plan Proces). We lichten deze globaal toe. Met dank aan de input van de gemeente! Startdocument Op 3 november heeft het College van B en W een startdocument vastgesteld. (beschikbaar op de site: www.ooglijdersgasthuis.nl. Hiermee wordt akkoord gegeven om te onderzoeken of, en op welke wijze, het project wenselijk en haalbaar is. Hierin is de te vo ...[Read More]

Het plan op hoofdlijnen

Het plan op hoofdlijnen

Het Ooglijdersgasthuis bevat vier bouwdelen, per bouwdeel is het plan als volgt, de woningaantallen zijn voorlopig nog indicaties. 1. Het oorspronkelijke gebouw (1895) Binnen de mogelijkheden worden hier circa 30/35 appartementen gerealiseerd, met buitenruimtes gericht op het binnengebied. 2. De aanbouw Bleyenburgstraat (1939-1940) Binnen de mogelijkheden worden hier circa 10/15 appartementen gerealiseerd, met buitenruimtes gericht op het binnengebied. 3. De polikliniek (1967) De verbinding tussen het klassieke gebouw en de polikliniek wordt verwijderd. De solitaire polikliniek gaat ongeveer 5 ...[Read More]

Overleg met buurtgenoten

Overleg met buurtgenoten

Natuurlijk is het Team Ooglijdersgasthuis zich terdege bewust van de plek van het pand in uw buurt, en in uw hart. En daarom willen we u, als buurtgenoten, ook zo goed mogelijk betrekken bij de transformatie. De startnotitie die door B en W is vastgesteld vraagt ons hierbij, vanwege de nieuwbouw, om uit te gaan van “Informeren en raadplegen”. Dit is niveau 2 van de gemeentelijke Participatieladder. Hierbij is het Team Ooglijdersgasthuis verantwoordelijk voor de uitvoering, en is de gemeente als adviseur nauw betrokken. Informeren 1. Direct na de vaststelling van het startdocument is de buurt h ...[Read More]

Op korte termijn: demontagewerkzaamheden

De bezoekers op de informatieavond hebben het kunnen zien: er zijn in de bouwdelen vele zaken toegevoegd en afgetimmerd die het mooie pand niet bepaald sieren. De komende tijd worden deze verwijderd, om zo ook de exacte staat van de monumentale binnenzijde op waarde te kunnen schatten. Uiteraard moet dit zeer zorgvuldig gebeuren: niet alleen moeten de details worden gespaard, maar ook moet eventueel aangetroff en asbest zorgvuldig worden verwijderd. Duur van de werkzaamheden? Gezien de zorgvuldigheid zal dit 6-8 weken in beslag nemen. De start is eind november. Overlast van de werkzaamheden? D ...[Read More]

Leegstand

Leegstand

Op dit moment wordt het pand bewaakt en is er een aantal antikraakbewoners en -gebruikers. Gedurende de komende periode zal dit zo blijven, maar uiteindelijk zullen hier ook veranderingen in plaatsvinden. We zullen met direct omwonenden (maximaal honderd) een whatsapp-groep opstarten waarin we direct met elkaar kunnen communiceren bij acute situaties: vernielingen, inbraken en andere overlast. Rondom het pand zullen we ook bordjes plaatsen met de tekst:

De startnotitie is beschikbaar

Op 3 november j.l. heeft het college van B&W de startnotitie vastgesteld, op basis waarvan het proces van de transformatie gestart kan worden. Dit document is nu ook digitaal beschikbaar, en kunt u hier downloaden. Startdocument FC Donderstraat 65