Overleg met buurtgenoten

Overleg met buurtgenoten

Natuurlijk is het Team Ooglijdersgasthuis zich terdege bewust van de plek van het pand in uw buurt, en in uw hart. En daarom willen we u, als buurtgenoten, ook zo goed mogelijk betrekken bij de transformatie. De startnotitie die door B en W is vastgesteld vraagt ons hierbij, vanwege de nieuwbouw, om uit te gaan van “Informeren en raadplegen”. Dit is niveau 2 van de gemeentelijke Participatieladder. Hierbij is het Team Ooglijdersgasthuis verantwoordelijk voor de uitvoering, en is de gemeente als adviseur nauw betrokken.

Informeren

1. Direct na de vaststelling van het startdocument is de buurt huis aan huis uitgenodigd voor een snelle informatieavond, 17 november.

2. Na deze avond is deze nieuwsbrief vervaardigd, die in een zeer ruime kring rondom het Ooglijdersgasthuis wordt verspreid. Dit is eenmalig een papieren versie.

3. Naast informatie door de gemeentelijke instanties zal het Team Ooglijdersgasthuis de site ooglijdersgasthuis.nl gebruiken voor het publiceren van nieuws. Dit nieuws wordt ook verspreid via e-mailnieuwsbrieven. Inschrijven hiervoor kan ook op de site.

Raadplegen

Het Team Oogleidersgasthuis is voornemens op 15 december, een eerste gespreksronde te houden met de direct omwonenden en belanghebbenden, om de ontwikkeling van de nieuwe bebouwing aan de C. Evertsenstraat te bespreken. Ook de buitenruimte en straatinvulling zullen onderdelen zijn van deze gesprekken. Reacties en opmerkingen van belanghebbenden worden meegenomen in het proces. Vragen worden voorzien van antwoorden.

IMG_2062IMG_2139