Op korte termijn: demontagewerkzaamheden

De bezoekers op de informatieavond hebben het kunnen zien: er zijn in de bouwdelen vele zaken toegevoegd en afgetimmerd die het mooie pand niet bepaald sieren. De komende tijd worden deze verwijderd, om zo ook de exacte staat van de monumentale binnenzijde op waarde te kunnen schatten. Uiteraard moet dit zeer zorgvuldig gebeuren: niet alleen moeten de details worden gespaard, maar ook moet eventueel aangetroff en asbest zorgvuldig worden verwijderd.

Duur van de werkzaamheden?

Gezien de zorgvuldigheid zal dit 6-8 weken in beslag nemen. De start is eind november.

Overlast van de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het binnenterrein. Gezien de manier van demontage is langdurig gebruik van zware apparatuur zeker niet voorzien, maar het kan nooit helemaal geluidloos zijn. Bouwwerkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 17.00 uur, niet in de weekenden en uiteraard ook niet in de kerstperiode.

Overlast van werkverkeer?

Tussen 7.00 en 8.00 uur komen er bouwvakkers de wijkbinnen, en ze gaan rond 16.00 uur weer weg.

Overlast van materiaaltransport?

Het afvoeren zal met vrachtwagens via de F.C. Dondersstraat gebeuren. In principe buiten de spits, van 7.00 – 7.30 uur en van 10.00 – 14.00 uur. Bestaande verzakkingen en beschadigingen zijn al opgenomen, maar de verwachting is dat deze nu al zwakke plekken in het wegdek er niet beter op zullen worden. Met de gemeente wordt overlegd hoe dit te herstellen.

Contact met uitvoerenden

Op de site ooglijdersgasthuis.nl staan telefoonnummers die u kunt bellen bij onverwachte zaken, problemen of uitzonderlijkeoverlast.

U kunt altijd info@ooglijdersgasthuis.nl gebruiken!

Voor direct contact met het sloopbedrijf: 030 – 26 41 555 Of mail naar info@ooglijdersgasthuis.nl