headers_1080x5006

Oog voor nieuws

Op deze pagina vindt u al het nieuws van Ooglijdersgasthuis. U kunt ook terugbladeren. Het Ooglijdersgasthuis verstuurt ook emailnieuwsbrieven. Via deze link kunt u zich inschrijven!

Nieuwsbrieven

De stappen. We nemen u een beetje mee in de procedures

Om te komen tot een nieuw toekomst voor een monumentaal, beeld-, en buurtbepalend gebouw zoals het Ooglijdersgasthuis is er natuurlijk een groot aantal stappen die gezet moeten worden. Binnen gemeente Utrecht zijn deze vastgelegd in het UPP (Utrechts Plan Proces). We lichten deze globaal toe. Met dank aan de input van de gemeente! Startdocument Op 3 november heeft het College van B en W een startdocument vastgesteld. (beschikbaar op de site: www.ooglijdersgasthuis.nl. Hiermee wordt akkoord gegeven om te onderzoeken of, en op welke wijze, het project wenselijk en haalbaar is. Hierin is de te vo ...[Read More]

Het plan op hoofdlijnen

Het plan op hoofdlijnen

Het Ooglijdersgasthuis bevat vier bouwdelen, per bouwdeel is het plan als volgt, de woningaantallen zijn voorlopig nog indicaties. 1. Het oorspronkelijke gebouw (1895) Binnen de mogelijkheden worden hier circa 30/35 appartementen gerealiseerd, met buitenruimtes gericht op het binnengebied. 2. De aanbouw Bleyenburgstraat (1939-1940) Binnen de mogelijkheden worden hier circa 10/15 appartementen gerealiseerd, met buitenruimtes gericht op het binnengebied. 3. De polikliniek (1967) De verbinding tussen het klassieke gebouw en de polikliniek wordt verwijderd. De solitaire polikliniek gaat ongeveer 5 ...[Read More]

Overleg met buurtgenoten

Overleg met buurtgenoten

Natuurlijk is het Team Ooglijdersgasthuis zich terdege bewust van de plek van het pand in uw buurt, en in uw hart. En daarom willen we u, als buurtgenoten, ook zo goed mogelijk betrekken bij de transformatie. De startnotitie die door B en W is vastgesteld vraagt ons hierbij, vanwege de nieuwbouw, om uit te gaan van “Informeren en raadplegen”. Dit is niveau 2 van de gemeentelijke Participatieladder. Hierbij is het Team Ooglijdersgasthuis verantwoordelijk voor de uitvoering, en is de gemeente als adviseur nauw betrokken. Informeren 1. Direct na de vaststelling van het startdocument is de buurt h ...[Read More]

Op korte termijn: demontagewerkzaamheden

De bezoekers op de informatieavond hebben het kunnen zien: er zijn in de bouwdelen vele zaken toegevoegd en afgetimmerd die het mooie pand niet bepaald sieren. De komende tijd worden deze verwijderd, om zo ook de exacte staat van de monumentale binnenzijde op waarde te kunnen schatten. Uiteraard moet dit zeer zorgvuldig gebeuren: niet alleen moeten de details worden gespaard, maar ook moet eventueel aangetroff en asbest zorgvuldig worden verwijderd. Duur van de werkzaamheden? Gezien de zorgvuldigheid zal dit 6-8 weken in beslag nemen. De start is eind november. Overlast van de werkzaamheden? D ...[Read More]

Leegstand

Leegstand

Op dit moment wordt het pand bewaakt en is er een aantal antikraakbewoners en -gebruikers. Gedurende de komende periode zal dit zo blijven, maar uiteindelijk zullen hier ook veranderingen in plaatsvinden. We zullen met direct omwonenden (maximaal honderd) een whatsapp-groep opstarten waarin we direct met elkaar kunnen communiceren bij acute situaties: vernielingen, inbraken en andere overlast. Rondom het pand zullen we ook bordjes plaatsen met de tekst:

De startnotitie is beschikbaar

Op 3 november j.l. heeft het college van B&W de startnotitie vastgesteld, op basis waarvan het proces van de transformatie gestart kan worden. Dit document is nu ook digitaal beschikbaar, en kunt u hier downloaden. Startdocument FC Donderstraat 65

We gaan strippen… op zoek naar details.

We gaan strippen… op zoek naar details.

Op 17 november is door velen gezien dat het Ooglijdersgasthuis van binnen nogal wat niet-monumentale toevoegingen kent. En dan zeggen we niets teveel. Voordat we echte plannen kunnen maken zullen we die toevoegingen voorzichtig doch resoluut verwijderen. Als we daar mee klaar zijn kunnen we vaststellen wat de monumentale zaken zijn aan de binnenzijde die we een plek mogen geven in de appartementen. Overlast Hoewel we het gebouw vanuit de binnenplaats benaderen, en daar ook de aan- en afvoer van materialen geschiedt, is de overlast aan de buitenzijde beperkt. Geluidsoverlast voor omwonenden kun ...[Read More]

We geven graag antwoord!

We geven graag antwoord!

Er zijn nogal wat verschillende aspecten die spelen rondom een bouwproject, zeker als het zo’n monumentaal pand als het Ooglijdersgasthuis betreft. En helemaal als het zo’n beeldbepalend object is in een mooie, drukbewoonde stadswijk. Op de eerste informatiebijeenkomst zijn een aantal vragen mondeling behandeld, maar door de opkomst was het uiteraard niet mogelijk alle vragen te beantwoorden. Daarom waren er in ruime mate vragenformulieren beschikbaar die hebben geresulteerd in 33 verschillende vragenformulieren. Soms met één vraag, soms met meerdere. Op dit moment wordt er gewerkt ...[Read More]

De informatie van 17 november

De informatie van 17 november

Op 17 november is er aan de hand van een powerpoint de transformatie naar een woonbestemming toegelicht. Hier vindt u de link: 1117 presentatie def De (op papier) gestelde vragen worden op dit moment uitgewerkt en worden binnenkort ook op de site gepubliceerd. Daarnaast zal het startdocument van de gemeente, zodra beschikbaar, ook via deze site worden gedistribueerd.

Een kort verslag van 17 november

  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november
  • Een kort verslag van 17 november

Dinsdag 17 november heeft Team Ooglijdersgasthuis kennis gemaakt met Utrecht en andersom. In deze eerste bijeenkomst is de start van de transformatie gemarkeerd: het Ooglijdersgasthuis krijgt een woonbestemming. In vier verschillende bouwdelen worden klassieke appartementen, moderne appartementen en stadswoningen gerealiseerd. Velen waren zeer geïnteresseerd in het verhaal en de procedures. Ook de rondleidingen waren in trek. Ruim 200 mensen waren aanwezig en zijn door leden van Team Ooglijdersgasthuis rondgeleid in het prachtige pand.