Informatieavond Ooglijdersgasthuis, 17 november

Informatieavond Ooglijdersgasthuis, 17 november

 

Op 3 november 2015 heeft het Utrechtse college van B&W een startdocument vastgesteld waarmee het monumentale pand zich op maakt voor een woonbestemming.

De bebouwing aan de C. Evertsenstraat wordt vervangen door nieuwbouw met grondgebonden woningen. De komende periode wordt gebruikt om te komen tot een bouwenvelop, waarbij ook belanghebbenden en buurtbewoners worden betrokken.

Hierin wordt aangegeven binnen welke uitgangspunten en randvoorwaarden deze ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.

Als eigenaar van dit monument wil Driestar BV u graag uitnodigen om meer informatie te geven over de voorgenomen ontwikkeling, de mogelijkheden voor participatie en het vervolgtraject. Daarbij organiseren we voor u als buurtbewoners ook een informele rondleiding in het pand, velen van u zijn er immers nog nooit of heel vroeger geweest.

De volgende uitnodiging is in de buurt huis aan huis verspreid: 1120_5002_uitnodiging_A5_041