Herroepbare omgevingsvergunning verleend door Gemeente Utrecht

Op XX is door de Gemeente Utrecht positief gereageerd op de bestemmingswijziging en het bouwplan. Hiermee is een eerste stap genomen. Tegen het besluit van de gemeente Utrecht is eventueel bezwaar aan te tekenen. Dat is een juridische weg die leidt naar de Raad van State.