Oog voor de toekomst

caroussel_22
caroussel_18
caroussel_19

hoofdletter_D_2Sinds de aankoop in 2011 heeft Driestar BV een groot aantal activiteiten ontplooid om het prachtige Ooglijdersgasthuis een mooie, succesvolle en rendabele toekomst te geven. In eerste instantie is samengewerkt met AWG Architecten. De visies op het gebouw en de samenwerking met alle partijen liepen echter te veel uiteen. Inmiddels is nu de samenwerking gezocht met Asnova. Deze Utrechtse architecten hebben een prachtig trackrecord in monumentale herbestemmingen, restauraties en nieuwbouw in bijvoorbeeld de Utrechtse binnenstad.

Het gehele pand is door Asnova met 3D-techniek ingemeten. Daarbij is ook de monumentale buitengevel tot in detail in kaart gebracht. Samen met Asnova zijn op basis van deze tekeningen diverse studies gemaakt naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Voor diverse potentiële gebruikers zijn inmiddels studies verricht, waarbij soms minimale maar ook grotere aanpassingen zijn geschetst en doorgerekend. De ideale combinatie tussen gebruiker en gebouw is nog niet gevonden.

Eén van de belangrijke toekomstige stappen is het verder onderzoeken en opzoeken van verdwenen elementen. Bij de diverse verbouwingen in het verleden is er veel verloren gegaan en/of verborgen. Tegelijkertijd zal het asbest uit het pand verwijderd worden.