De eerste participatiebijeenkomst

  • De eerste participatiebijeenkomst

Op maandag 7 december zijn de uitnodigingen verspreid voor de eerste participatie-bijeenkomst. Deze worden verspreid namens de Gemeente Utrecht  en het Team Oogleidersgasthuis. Deze is alleen naar de directe buren/belanghebbenden gegaan, daarbij is de volgende lijst gehanteerd (data kadaster), op het kaartje kunt u ook zien of u door ons bent aangemerkt als directe buur/belanghebbende. (Gebleken is dat een aantal (Bis) adressen niet vermeld stonden, deze worden nog nabezorgd.)

Voor de zekerheid ook digitaal:

uitnodiging 15 december
Adressenlijst uitnodiging 15 december

Voor de participatiebijeenkomst vragen we u om een aanmelding: dat kan via info@ooglijdersgasthuis.nl