8 juni: de derde participatiebijeenkomst

8 juni: de derde participatiebijeenkomst
De afgelopen maanden heeft de gemeente Utrecht samen met het Team Ooglijdersgasthuis gewerkt aan de realisatie van de bouwenvelop. Dit document zal de start zijn van de daadwerkelijke transformatie van dit complex naar een woonbestemming.

Het resultaat van deze werkzaamheden is een bouwenvelop in concept. Deze is nu via deze link te downloaden (Download Bouwenvelop concept juni2016). Op de inloopavond op 8 juni a.s. zal deze worden getoond en toegelicht. Team Ooglijdersgasthuis en de gemeente zijn benieuwd naar reacties en opmerkingen. Het wijkbericht van de gemeente Utrecht vindt u hier.

Derde participatieavond Ooglijdersgasthuis

8 juni Toelichting bouwenvelop concept
Inloop, 19.00 – 21.00 uur
Ooglijdersgasthuis, ingang C. Evertsenstraat

Voor wie is de participatieavond bedoeld?
De avond is bedoeld voor zowel de direct omwonenden en belanghebbenden als voor geïnteresseerde buurtgenoten van de omliggende gebieden. Zij zijn allen van harte welkom.

Gesprekken en bijeenkomsten
In de aanloop naar deze bouwenvelop zijn er twee participatie-avonden geweest, waar buurtbewoners en belanghebbenden hun opmerkingen, bemerkingen en commentaren konden meegeven. Naast de formele participatie-avonden zijn er ook gesprekken geweest met de direct omwonenden. Er is geprobeerd zo veel mogelijk gehoor te geven aan de op- en aanmerkingen.

De bouwenvelop is een kader
Met de bouwenvelop weten de ontwikkelaar, de gemeente en de buren wat de kaders zijn waarbinnen het nieuwe plan zal moeten worden vormgegeven. Het geeft letterlijk de grenzen aan. Het geeft geen nog geen inzicht in het bouwplan.

Omgevingsvergunning/bestemmingsplan
Na de vaststelling van de bouwenvelop door de door het college van B&W (in de 2e helft van 2016) zal Team Ooglijdersgasthuis een aanvraag indienen om het bestemmingsplan te wijzigen, naar verwachting gelijktijdig met een aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Geen verkoopinformatie
Wellicht ten overvloede: maar op dit moment is er nog geen enkele informatie beschikbaar over het daadwerkelijke wonen in het Ooglijdersgasthuis.