26 september informatieavond omgevingsvergunning

De afgelopen maanden is het stil geweest. Want achter de schermen is enorm veel werk verzet om de plannen in een goede uitwerking te plaatsen. Van alle kanten (zoals bodem, bomen, monumenten, stedenbouw, welstand, inspraak en water) is er aan het plan gesleuteld.

Afgelopen week is ons plan ingediend bij de Gemeente Utrecht. Zoals aangekondigd is er een omgevingsvergunning aangevraagd, gecombineerd met een wijziging bestemmingsplan. Daarmee is er een nieuwe stap gezet in transformatie van dit prachtige gebouw naar appartementen.

Via deze link ziet u de berichtgeving op de gemeentelijke site.

In het plan zijn ook een aantal nieuwe stadswoningen en appartementen opgenomen, in combinatie met een parkeerkelder waar alle bewoners en bezoekers kunnen parkeren.

Op dinsdag 26 september aanstaande willen we u graag de definitief ingediende plannen laten zien. We ontvangen u graag tussen 19.00 – 21.00 uur, het is een inloopavond zonder vast programma. We bieden u de gelegenheid uw vragen te stellen aan de betrokken ontwikkelaar, architect en stedebouwkundige. De avond is op de gebruikelijke plaats, ingang aan de C. Evertsenstraat.

Natuurlijk is er nu ook veel meer bekend over de nieuwe woningen. Toch zullen we op de avond niet alle individuele woningen toelichten. Als mogelijke koper bent u van harte welkom, maar uw aanwezigheid is (echt) niet noodzakelijk. We zullen u uiteraard via deze mailingen (en andere manieren) informeren over de verkoopprocedure.